Succeskriterier

LJ Regnsskabsservice arbejder udfra følgende succeskriterier:

  • Personligt engagement ved udførelse af alle opgaver
  • Høj kvalitet og forståelse for kundens behov
  • Kundepleje ved jævnlig kontakt og rapportering
  • Høj grad af fleksibilitet, såvel tidsmæssigt som løsningsmæssigt
  • God service gennem god planlægning og udførelse
  • Sikre at kunden får indsigt i og forståelse for egne regnskabstal